POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Szanowni Państwo, 25.05.2018 weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że Fuji Jama s.c. zapewnia, że dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa poprzez system zamawiania zleceń on-line (e-jamaSL, Mobile Photo Kiosk), formularz kontaktowy, mail lub inny sposób będą wykorzystane wyłącznie do celów realizacji zamówienia oraz do poinformowania Państwa mailowo, smsowo lub telefonicznie – zgodnie z Państwa życzeniem – o informacji o statusie zlecenia, wysyłce zlecenia lub o płatności.

Nie spamujemy, nie wysyłamy newslettera, nie reklamujemy naszych usług w korespondencji bezpośredniej lub telefonicznie.

Państwa dane dla celów realizacji usług mogą trafić na serwer obsługiwany przez firmę:

PIXEL-TECH sp.j. Pytowski i Kubarek
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 6A, tel./fax: (+48) 32 291 50 19,  www.pixel-tech.pl
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. Katowice Wydział VIII  Gospodarczy
KRS: 0000358467, NIP: 644-328-72-39, Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł.

CSHARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
Rynek 36/37, 50-102 Wrocław,
zarejestrowana pod numerem KRS: 0000524245 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
NIP: 8971801698, REGON: 02249642600000, kapitał zakładowy: 100.000 złotych.

oraz serwer znajdujący się w Webd.pl, którego jesteśmy administratorem.

Dołożyliśmy wszelkich starań, w szczególności umów pomiędzy firmami oraz technicznych żeby powierzone nam dane były bezpieczne teraz oraz w przyszłości.

Jeśli nie wyrażają zgody Państwo abyśmy użyli Państwa danych osobowych do celów realizacji zamówień dostarczonych drogą elektroniczną – zapraszamy do wizyty w naszym studiu.

Z poważaniem

Fuji Jama s.c.